Svatební bible: Úřední formality

Úředních záležitostí ohledně svatby se bát nemusíte. Pokud budete vědět, co potřebujete a kde vše vyřídit, nezaberou vám hodně času ani energie.

Úřady a poplatky

V první řadě byste si měli zajednat termín obřadu, ať už půjde o ten církevní nebo civilní.

Než pak půjdete na matriku, vyplňte si svatební formulář, který vypadá takto: Svatební formulář

Vezměte si s sebou i občanský průkaz, rodný list a pokud jste rozvedení, tak také doklad o rozvodu.

Správní poplatky se neplatí, máte-li obřad v místě trvalého pobytu. Svatba mimo trvalého pobytu pak vyjde na 1000 a více korun. Poplatky se hradí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.

 

Svědci

Výběru svědků věnujte náležitou pozornost. Měl by to být někdo, kdo vás i vaši rodinu či přátelé dobře zná, umí si poradit v různých situacích a je vám velmi blízký. Samozřejmostí by běla být spolehlivost a pozitivní přístup.

Váš svědek musí:

  • při obřadu předložit platný občanský průkaz,
  • umět se podepsat,
  • mít v den svatby alespoň 18 let.

Ženichův svědek má na starosti snubní prsteny, doklady a proslov. Může také dohlížet na otevřený rozpočet na baru nebo se zhostit úlohy moderátora při rozbalování dárků. Často organizuje také dopravu hostů při odchodu ze svatby nebo hry, které jsou pro novomanželé připravené.

Nevěstin svědek má na starosti hlavně to, aby byla nevěsta po celý den v pohodě a krásně upravená. Sbírá květy po gratulaci novomanželů a stará se o vše, co nevěsta ve svůj den potřebuje.

 

Předmanželská smlouva

I když na to před uzavřením manželství nechce mnoho z nás myslet, faktem je, že každé druhé manželství končí rozvodem. A pouze málokdo se na rozdělení majetku dokáže v klidu domluvit. Zvažte proto, zda by i pro vás nebyla vhodnou variantou uzavření předmanželské smlouvy.

 

Kdy se pro vás hodí předmanželská smlouva:

  • když má (nebo očekává) jeden ze snoubenců výrazně vyšší příjmy,
  • když má (nebo očekává) jeden ze snoubenců výrazně vyšší závazky,
  • když jeden ze snoubenců rizikově podniká.

 

Předmanželská smlouva za vás říká, že chcete s nabýváním svého majetku nakládat jinak, než jak to určuje zákon. Pamatujte, že musí mít formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Přečtěte si vše o podrobnostech předmanželské smlouvy, abyste se mohli správně rozhodnout.