Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Veškeré níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k nákupu v internetovém obchodě Šatyzahubičku, který je dostupný prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“) na adrese www.satyzahubicku.cz

Provozovatelem (dále jen „prodávající“) internetového obchodu Šaty za hubičku je:

Jméno a příjmení: Petr Horák
Adresa: Jana Palacha 853, 530 02 Pardubice
E-mail: info@satyzahubicku.cz

Telefon: +420 608 158 053 (náklady na telefonování jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku Vašeho operátora a hradí si je každý zákazník sám).
IČO: 10840435
DIČ: CZ8708013930

Bankovní spojení CZ: ČÚ: 1313990062/3030
Bankovní spojení SK: IBAN: CZ57 3030 0000 0013 1399 0070

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na Městském úřadě Pardubice.
Provozovatel je plátcem DPH.

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.satyzahubicku.cz (dále je „internetový obchod“). 
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. 
 2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.
 4. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručeno v rámci území České republiky nebo Slovenska.
 5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 
 6. Vzhledem k poptávce a dostupnosti produktů není dostupnost jednotlivých produktů prostřednictvím satyzahubicku.cz zaručena. 
 7. Ceny produktů nabízených prostřednictvím satyzahubicku.cz mohou být změněny, a to podle uvážení prodávajícího. Tato cenová politika platí pro všechny produkty. Akční ceny zboží platí do vyprodání zásob nebo do konce platnosti akce.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace,
 • nebo v provozovně, na základě osobní zkoušky. Zboží lze osobně vyzkoušet a zakoupit v těchto provozovnách:
 • PRAHA: Hráského 2231/25, Praha 11, 148 00
 • BRNO: Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno-Královo Pole
 • PARDUBICE: Jana Palacha 853, Pardubice 530 02

 

  1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží skladem, počet kusů zboží, velikost, barvu, způsob platby a doručení.
  2. Po dohodě a písemném odsouhlasení prodávajícího je možné vyhotovit zboží s určitými obměnami (změna barvy, zapínání - šněrování/zip, vlečka - s vlečkou/bez vlečky). Tyto změny musí být vždy vykomunikovány s prodejcem a musí být uvedeny v objednávce.
  3. Pokud si kupující zvolí ušití šatů s drobnými obměnami, je povinen zaplatit příplatek ve výši 1000 Kč vč. DPH k ceně šatů, která je uvedena v katalogu.Prodávající dává pokyn k vyhotovení objednávky až po připsání kupní ceny na bankovní účet. 
  4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku.
  5. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením a odesláním objednávky v e-shopu.
  6. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  7. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické. 

   

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.

   

  1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 
  2. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. Pokud však mezitím došlo k odeslání zboží kupujícímu, kupující je povinen uhradit náklady na doručení zboží a jeho vrácení.
  3. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.  IV.

  Zákaznický účet

  1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 
  2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

   

  V.

  Platební podmínky a dodání zboží

  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo: 2081358002/5500, vedený u Raiffeisenbank.
  • bezhotovostně platební kartou
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Gopay. 
  • dobírkou v hotovosti při předávní zboží

  Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

    

   V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud není objednávka do 7 dnů zaplacena, automaticky dojde k jejímu zrušení.

   1. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
   2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího
   3. V případě zkoušky šatů v jedné z prodejen hradí kupující zakoupené zboží pomocí platebního terminálu. Hotovost na prodejnách nepříjmáme.
   4. Pokud si kupující objedná na přání velikost, kterou prodejce běžně nedrží skladem nebo šaty, které jsou ušity s úpravami dle přání zákazníka, je povinen zaplatit kupní cenu šatů předem na bankovní účet prodávajícího. Prodávající dává pokyn k vyhotovení objednávky až po připsání kupní ceny na bankovní účet. 

    

   • Šití šatů s úpravami dle přání zákazníka je zpoplatněno dodatečným příplatkem ve výši 1000 Kč. 
   • Kupní cenu šatů a náklady na dopravu zboží hradí kupující prostřednictvím bankovního účtu nebo online platby pomocí platební karty či brány ComGate.

    

   1. Platby provedené bankovním převodem, dobírkou či platební kartou nepodléhají EET. 
   2. Zboží je kupujícímu dodáno:
   • na adresu určenou kupujícím objednávce
   • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil

   1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
   2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
   3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
   4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
   5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. 
   6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

    

   VI.

   Odstoupení od smlouvy

   1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu bez možnosti osobní zkoušky a mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
   2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů.
   • ode dne převzetí zboží,
   • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
   • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
   • U šatů, na jejichž koupi byl uplatněn dárkový poukaz, Vám můžeme (v případě odstoupení od kupní smlouvy) vrátit částku prostřednictvím náhradního dárkového poukazu a nebo slevovového kódu.

   • Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
   • Pokud zboží zakoupil na jedné z provozoven prodávajícího na základě osobní zkoušky. Kupující si mohou v provozovnách veškeré zboží prohlédnout a vyzkoušet. Pokud kupující zakoupil zboží na níže uvedených provozovnách, již nemá nárok na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě do 14 dnů. Kupující však může veškeré zboží z aktuální nabídky kdykoliv do svatby vyměnit viz garance výměny šatů až do svatby.
   • PRAHA: Štúrova 1282/12, Praha 4-Krč - Modrý pavilon
   • BRNO: Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno-Královo Pole
   • PARDUBICE: Jana Palacha 853, Pardubice 530 02
   • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

    

   • zákazník nemá nárok na odstoupení od smlouvy ani na výměnu šatů, pokud si prostřednictvím objednávky objednal šaty v jiné než běžné skladové velikosti. Běžnou skladovou velikostí se myslí takové velikosti, které jsou na webové stránce www.satyzahubicku.cz skladem.                                                                                                 o  Pokud se kupující po vytvoření objednávky rozhodne zboží nepřevzít , dojde k propadnutí kupní ceny, kterou zákazník za zboží uhradil. Částka nebude zákazníkovi vrácena a bude použita na pokrytí škod prodávajícího. Svatební šaty jsou ručně šité, tudíž je povolená odchylka mír v rozmezí 1-2cm. Tato skutečnost není důvodem k odstoupení od smlouvy.
   • pokud si zákazník objedná šaty, které budou upraveny podle jeho přání, není možné odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů. Na tyto šaty se nevztahuje ani garance výměny šatů až do svatby. Pokud se kupující po vytvoření objednávky rozhodne zboží nepřevzít , dojde k propadnutí kupní ceny, kterou zákazník za zboží uhradil. Částka nebude zákazníkovi vrácena a bude použita na pokrytí škod prodávajícího. Svatební šaty jsou ručně šité, tudíž je povolená odchylka mír v rozmezí 1-2cm. Tato skutečnost není důvodem k odstoupení od smlouvy.
   • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

    

   1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
   2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
   3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, kupní cenu zboží BEZ nákladů na dodání zboží, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
   5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží fyzicky předá a prodávající si zkontroluje nezávadnost přijatého zboží.
   6. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

    

   VII.

   Práva z vadného plnění

   1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které byly u popisu výrobku písemně uvedeny
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
   2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
   • výměnu za nové zboží,
   • přiměřenou slevu z kupní ceny, 
   • odstoupit od smlouvy.
   1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 
   • pokud má zboží podstatnou vadu, 
   • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 
   • při větším počtu vad zboží.
   1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
   2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
   3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 
   4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
   5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
   6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
   7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

    

   VIII.

   Doručování

   1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
   2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

    

   IX.

   Mimosoudní řešení sporů

   1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
   2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
   3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

    

   X.

   Závěrečná ustanovení

   1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
   4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
   5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
   6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
   7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
   8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

    

   Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.1. 2023