Reklamácia

REKLAMÁCIA

  1. E-mailom oznámte predávajúcemu, že chcete reklamovať prijatý tovar.
  2. Vyplňte reklamačný formulár, vytlačte ho, vlastnoručne podpíšte a do balíčka priložte doklad o kúpe tovaru a fotografie preukazujúce poškodenie tovaru.
  3. Šaty zaneste na akúkoľvek pobočku Zásielkovne a oznámte kód 97914004, ktorý zaručí odoslanie ZADARMO
  4. Po prijatí reklamovaného tovaru posúdime jeho stav. Pokiaľ bude reklamácia akceptovaná, zašleme vám nový tovar, prípade vrátime peniaze, pokiaľ už tovar nebude na sklade.

   

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30-tich dní od jej uplatnenia. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru za rovnaký, nový a bezchybný tovar alebo môže od zmluvy odstúpiť.

      

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:

  • opotrebenia veci jej obvyklým užívaním
  • nesprávnou údržbo
  • alebo ak ide o tovar, ktorému vypršala záruka dňom uplatnenia reklamácie.

   

Záručná doba

Pre kupujúceho je záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím doručeného tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny výrobku v záručnej dobe začne záruka bežať znova od prevzatia novej veci. Ako záručný list slúži doklad o kúpe tovaru.