VÝMĚNA

Našim nevěstám poskytujeme GARANCI VÝMĚNY ŠATŮ AŽ DO SVATBY

   

PODMÍNKY:

 • Platí pouze na svatební šaty skladem
 • Platí na šaty zakoupené od 11.11. 2020
 • Záruka se nevztahuje na šaty do 3500 Kč
 • Vyměníme Vám nejenom velikost, ale i typ šatů
 • Výměna za dražší model → doplatek
 • Výměna za levnější model → bez vrácení přeplatku
 • Šaty musí být nenošené, nepoškozené a nesmí být nijak upraveny (zkrácení či jiná změna)
 • Při sporné žádosti má rozhodující slovo vždy prodávající
 • Na zpracování výměny má prodávající 3 týdny

   

REKLAMACE

 1. Písemně (emailem) oznamte prodávajícímu, že chcete reklamovat obdržené zboží.
 2. Vyplňte reklamační formulář, vytiskněte ho, vlastnoručně podepište a do balíčku přiložte doklad o koupi zboží a fotografie prokazující vadu zboží.
 3. Zboží zašlete, spolu se všemi dokumenty, na adresu: Markéta Horáková, Bouřilova 1103/4, Praha 9, 198 00
 4. Po přijetí reklamovaného zboží posoudíme jeho stav. Pokud bude reklamace akceptována, zašleme vám nové zboží, popřípadě vrátíme peníze, pokud již zboží nebude skladem

   

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit.

      

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním
 • nesprávnou údržbou
 • zboží, u kterého vypršela záruka dnem uplatnění reklamace.

   

Záruční doba

Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci. Jako záruční list slouží doklad o koupi zboží.